Czy logo można przesunąć na dół strony?

Tak. Ustawienia -> Podstawowe -> Konfiguracja programu -> Sposób drukowania -> Ustaw marginesy.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *