Oprogramowanie dla firm

Kadry i płace

Faktura VAT » Kadry i płace
Oceń ten post

Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa zatrudniającego pracowników wymaga comiesięcznego dbania o wypłatę wynagrodzeń w odpowiedniej wysokości, obliczania i rozliczania składek ZUS oraz wykonywania wielu innych czynności związanych z ludzkim potencjalnym firmy. Kadry i płace w dużych firmach mogą być osobnym działem. W małych z kolei bywają jednym z obowiązków wyznaczonego pracownika.

Kadry i płace w firmie

Lista zadań specjalisty ds. kadr i płac różni się w zależności od wielkości, specyfiki oraz działań firmy. Zasadniczo można je podzielić na HR twardy i HR miękki. Podstawowe czynności wchodzące w zakres obowiązków, jakimi zajmują się kadry i płace, to:

 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i kontrola nad nią
 • Obliczanie i wypłata wynagrodzeń w obowiązujących terminach
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczych
 • Przygotowywanie wniosków urlopowych, obsługa kalendarza planów urlopowych, obliczanie urlopów
 • Obliczanie i zapłata należnych składek do ZUS
 • Sporządzanie i wysyłka dokumentów, raportów itp. do ZUS
 • Obsługa zwolnień lekarskich
 • Sprawdzanie kwalifikacji zawodowych zatrudnianych pracowników
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie i szkolenia BHP
 • Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych
 • Informowanie pracowników o zmianach w warunkach zatrudnienia

Powyższe czynności wykonywane są przez specjalistę ds. kadr i płac w ramach wspomnianego wcześniej HR twardego. Jednak w zależności od potrzeb i planów przedsiębiorstwa, osobom takim może zostać przydzielony szereg innych zadań. Zasadniczym celem HR miękkiego jest maksymalne wykorzystanie potencjału ludzkiego.

Czym jest HR miękki?

Specjalista ds. kadr i płac zajmuje się też tzw. HR miękkim – to czynności, które nie są wymagane przepisami prawa, jednak mogą być bardzo pożądane z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa. To m.in. badanie potrzeb pracowników, sprawdzanie ich kwalifikacji i potencjału. Dzięki temu możliwe jest ustalenie kierunku działania, np. określenie, z jakich szkoleń powinni skorzystać, by ich nowe umiejętności czy wiedza wzmocniły pozycję firmy na rynku i przyniosły jej większy zysk.

Jednym z zadań specjalisty ds. kadr i płac może być też sprawdzanie, na ile sumiennie zatrudnieni pracownicy wykonują swoje obowiązki. To właśnie ta osoba zajmuje się wprowadzaniem systemów motywacyjnych. W ich zakres mogą wchodzi bardzo różne zachęty – od finansowych, przez wyjazdy integracyjne, konkursy, aż po benefity dla rodzin pracowników.

Zakres działań podlegających pod HR miękki jest bardzo szeroki. Trudno wymienić wszystkie czynności – odpowiadają one specyfice firmy i indywidualnym potrzebom zespołu pracowników.

Kadry i płace do dział, w którym powinni pracować wyłącznie specjaliści dobrze znający prawo pracy oraz inne przepisy związane m.in. z zatrudnianiem pracowników. Ze względu na wprowadzane często zmiany, takie osoby muszą być też na bieżąco z aktualnym brzemieniem aktów prawnych i ich modyfikacjami. W tym celu korzystają z różnych szkoleń i stale się edukują. Zasadniczo pracownicy tacy powinni mieć też wykształcenie kierunkowe.

Kadry i płace w programie

Specjaliści ds. kadr i płac w zdecydowanej większości przypadków wykonują powierzone im zadania z pomocą dedykowanego programu komputerowego. Funkcjonalny system finansowo-księgowy Faktura VAT 2021 pozwala nie tylko na szybkie wystawianie dokumentów handlowych, ale też – w wersji PRO – na obsługę księgowości oraz rozliczanie składek ZUS.

Aby otworzyć panel do rozliczania składek, należy wybrać zakładkę „Księgowość”, a następnie kliknąć ikonę „ZUS”. Otworzy się okienko, w którym możemy m.in. wyznaczyć opcje składek, rozliczać i kontrolować terminowość wypłat:

Kadry i płace w programie

Udostępnij ten artykuł
Redaktor Rafsoft
Redaktor Rafsoft

Firma RAFSOFT.NET specjalizuje się od 2002 roku w tworzeniu oprogramowania dla firm. Nasze programy do faktur są intuicyjne i proste w obsłudze. Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną wersją.

Artykuły: 297

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *