Oprogramowanie dla firm

Faktura po angielsku

Faktura VAT » Faktura po angielsku
Oceń ten post

Transakcje dokonywane z podmiotami zagranicznym muszą zostać odpowiednio udokumentowane. Choć wielu przedsiębiorców wystawia do takiej sprzedaży faktury w języku polskim, dobrą praktyką bywa też sporządzanie ich w języku obcym. Czasem takie żądanie wychodzi od samego kontrahenta. Jak powinna wyglądać faktura po angielsku i jak ją wygodnie wystawić w programie Faktura VAT 2022?

Faktura po angielsku – kiedy można ją wystawić

Przepisy ustawy o VAT wyznaczają zakres danych, jakie muszą znaleźć się na fakturze VAT. Obowiązkowe elementy dokumentu to m.in. jego numer, data wystawienia, nazwa towaru i usług czy stawka podatku. Jednakże nigdzie nie wskazano, w jakim języku należy wystawiać fakturę. Jeśli chodzi o transakcje pomiędzy podmiotami gospodarczymi, mamy tu dużą dowolność. Ograniczenia pojawiają się przy sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów.

Faktura po angielsku, ale też w każdym innym języku obcym, może zostać wystawiona zarówno dla kontrahenta zagranicznego, jak i polskiego. Dowolności takiej nie ma w przypadku dokumentów wystawianych na rzecz jednostek prawa publicznego oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Tego typu faktury wystawiamy tylko po polsku.

Faktura w dwóch językach

Pamiętajmy jednak, iż zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zapisy w KPiR można prowadzić wyłącznie w języku polskim i w polskiej walucie. Właśnie z tego względu po otrzymaniu dowodu księgowego w języku obcym mamy obowiązek przeliczyć użytą w nim walutę na złote.

Częstą praktyką, która ułatwia pracę przedsiębiorcom i ich księgowym, jest wystawianie faktur w dwóch językach. Faktura w języku polskim pozostaje wewnątrz firmy i trafia do rachunkowości, a faktura po angielsku – do zagranicznego kontrahenta.

Podatnik, który nie zdecyduje się na wersję dwujęzyczną, musi też liczyć się z koniecznością przedstawienia tłumaczenia dowodu księgowego na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta. Taki zapis znajduje się w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Dane na fakturze zagranicznej

Faktura po angielsku musi zawierać takie same dane, jak każdy inny tego typu dokument wystawiany w języku polskim. Obowiązkowo musi się więc na niej znaleźć numer dokumentu i data jego wystawienia. Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Imię i nazwisko lub nazwa, adres i numer NIP – sprzedawcy i nabywcy. Nazwy towarów i usług, ich ilość, cena jednostkowa netto, kwoty ewentualnych rabatów, łączna wartość netto towarów lub usług. Stawki podatku oraz suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną. Na koniec: kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku oraz kwota należności ogółem.

Ważne!

Niezależnie od języka faktury, kwota podatku VAT zawsze musi być w niej wyrażona w języku polskim.

Praktycznym rozwiązaniem okazuje się wystawienie faktury dwujęzycznej – dużą czcionką widnieją na niej napisy polskie, natomiast mniejszą, pod spodem – wyrażenia w języku obcym. Co istotne, taką fakturę można zgodnie z przepisami przekazać również konsumentowi.

Faktura po angielsku w programie Faktura VAT 2022

Zamiast szukać wzorów faktur obcojęzycznych, warto skorzystać z funkcjonalnego oprogramowania sprzedażowego. W programie Faktura VAT 2022 wystawimy dokument w sześciu różnych językach: polskim, angielskim, niemieckim, szwedzkim, francuskim oraz czeskim. Faktura po angielsku jest najczęściej wybieraną opcją.

Aby wystawić dokument, z menu głównego wybieramy „Nowy dokument” -> „Sprzedaży”, a następnie wybieramy ikonkę „Commercial Invoice”. Z opcji po prawej stronie rozwijamy listę języków i wybieramy ten, który nas interesuje:

Faktura po angielsku

Co istotne, fakturę po angielsku i w każdym innym języku obcym wystawiamy w polskim edytorze. To znaczące ułatwienie dla pracowników, którzy w niewielkim stopniu znają dany język, ale ich kontrahent wymaga dokumentu zagranicznego. Program Faktura VAT 2022 pozwala również na wystawienie angielskich faktur Pro Forma.

Faktura po angielsku w programie
Faktura po angielsku wystawiona w programie Faktura VAT 2022
Udostępnij ten artykuł
Redaktor Rafsoft
Redaktor Rafsoft

Firma RAFSOFT.NET specjalizuje się od 2002 roku w tworzeniu oprogramowania dla firm. Nasze programy do faktur są intuicyjne i proste w obsłudze. Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną wersją.

Artykuły: 297

2 komentarze

    • Najprościej przez google translator. Jeśli chciałby Pan aby program sam tłumaczył nazwy produktów za pomocą google translator to proszę się z nami skontaktować przez livechat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *